Palyginti su tūkstantiniais šiemet stojančiųjų skaičiais, studijų stipendijų numatyta vos lašas jūroje.

Universitetinėms studijoms – tiktai 49 studijų stipendijos, kurias turės pasidalyti trijų krypčių – socialinių, verslo ir viešosios vadybos, humanitarinių mokslų studijų programos.

Koleginėms studijoms – taip pat 49 studijų stipendijos socialinių, verslo ir viešosios vadybos, humanitarinių mokslų studijų programoms, be to, dar 31 vieta dailės, meno objektų restauravimo, medijų meno, muzikos, dizaino ir teatro koleginėms studijoms. 

Kadangi įvairių rūšių stipendijų ir kitų išmokų – devynios galybės, pirmiausia reikėtų pasakyti, kas studijų stipendija nėra, ir kas jos negali gauti. 

Kas gali, ir kas negali gauti?

Ne, studijų stipendija – ne pašalpa studijuojantiems valstybės nefinansuojamoje vietoje: sunkiai verčiantis, dėl socialinės išmokos reikės kreiptis atskirai. 

Ne, į studijų stipendiją nebus galima pretenduoti, jeigu LAMA BPO informacinėje sistemoje prie pageidaujamos studijų programos nepažymėjote vnf/st.

Ne, studijų stipendija nepriklausys, jei įstojote į valstybės finansuojamą vietą, jei studijuojate pakartotinai ir su tokia stipendija jau esate išstudijavę daugiau nei pusę studijų programos, ir dar kai kuriais retesniais atvejais. 

Šalia meduolio – botagas

Studijų stipendija – tai valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

Kartu tai taip pat savotiškas „meduolis“ – paskata gabiems jaunuoliams rinktis tas studijas, kurių specialistų valstybei šiuo metu reikėtų labiau. 

Kaip visuomet, šalia meduolio yra ir botagas: nutraukus studijas, šią valstybės paramą reikėtų grąžinti. Išimtis – įstojusieji iki pasibaigiant 2017 metams.

Be to, prastai mokantis, t.y., jei studento vidurkis žemesnis už kurso vidurkį, stipendijos mokėjimas nutraukiamas. 

Studijų stipendijų skaičius nustatomas kasmet. 

Šių stipendijų mokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas, įstojus į vnf/st vietą, iš šio fondo gausite žinutę, o rudenį šiam fondui reikės pateikti specialų elektroninį prašymą. 

Nepateikus tokio prašymo, laikoma, kad studentas studijų stipendijos atsisakė.

Studijų stipendijos skiriamos tik tų aukštųjų mokyklų studentams, kurios priimdamos studentus taiko ne žemesnį nei ŠMM nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą. 

Konkursas studijų stipendijoms vyksta jau bendrojo priėmimo metu. Asmuo, siekiantis gauti studijų stipendiją, pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje privalo pasirinkti valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija. 

Kam ji reikalinga, kokia nauda?

Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų metų studijų kainos dydį – tai yra, stipendija padengia studijų, bet ne pragyvenimo išlaidas. Ši suma išmokama dalimis kas mėnesį – beje, galima iš karto pasirinkti, kad suma būtų pervedama ne studentui, o aukštajai mokyklai už tą studentą. 

Visa tai sužinojus, gali kilti klausimas: tokių stipendijų mažai, sąlygos griežtos, tad kokia iš jų nauda? 

Galima sakyti, kad tai savotiškas prizas gabiems jaunuoliams: juk su aukščiausiais balais jie galėtų rinktis bet kurias valstybės finansuojamas studijas, ir jei jie vis tiek ryžtasi už savo mokslus mokėti valstybei reikalingose studijose – juos būtina paremti ir paskatinti. 

Beje, valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems jaunuoliams yra ir dar vienas prizas – gerai mokantis, kai kuriose programose numatyta galimybė atgauti už studijas įmokėtą sumą. Apie tai informuosime vėliau. 

Daugiau apie studijų stipendijas – čia: 

https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust

Daugiau apie tai, kokioms sritims šiemet skirta studijų stipendijų – čia:

https://bakalauras.lamabpo.lt/teises-aktai/