Jau senokai pastebima: apeliacijų palaipsniui mažėja – tačiau ne dėl to, kad moksleivius vis labiau tenkintų įvertinimai, o dėl to, kad mažėja pačių abiturientų, kurie laiko valstybinius brandos egzaminus.  Štai pernai sulaukta net 203 apeliacijomis mažiau, o iš viso dėl abiejų – pagrindinės ir pakartotinės – sesijų egzaminų apeliacijų buvo pateikta 1004. 

Įvertinimas keičiasi dešimtadaliui, ir ne visada į gera

Didžiausias apeliacijų skaičius įprastai pateikiamas dėl lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinės ir pakartotinės sesijų VBE įvertinimų: 2019 m. jų buvo 827, pernai – 547.  Nebe pirmi metai nepateikiama nė vienos apeliacijos dėl prancūzų, rusų, vokiečių kalbų VBE įvertinimų. 

Užpernai beveik dvidešimčia išaugo apeliacijų dėl anglų kalbos VBE rezultatų: iš 74 apeliacijų prašymų daugiau nei pusę pateikė tie, kurie egzamino neišlaikė. Pernai šio egzamino apeliacijų buvo 26. 

Iš likusių VBE gausumu išsiskyrė kito svarbaus egzamino – matematikos – apeliacijų skaičius: pernai jų būta 359. Biologijos egzamino apeliacijų praėjusiais metais buvo 25, istorijos – 12, fizikos 4, chemijos 9, geografijos 2, informacinių technologijų 19. 

Išnagrinėjus apeliacijas, pasikeičia 11- 13 proc. darbų įvertinimai. Praėjusiais metais padidėjo 87 darbų (78,4 proc.) įvertinimai, sumažėjo – 24 darbų (21,6 proc.) įvertinimai (2019 metais atitinkamai – 71 proc. ir 29 proc.).

Ką daryti, jei rezultatas netenkina?  Jei nesutinka su gautu egzamino darbo įvertinimu, abiturientas turėtų per 2 darbo dienas mokyklos vadovui pateikti apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo. 

Apeliaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, jei mokinys, susipažinęs su savo darbo rezultatais ir atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija, yra pagrįstai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu. Kadangi darbas bus vertinamas visiškai naujai, įvertinimas, kaip rodo mūsų jau pateikti skaičiai, gali ne tik padidėti, bet ir sumažėti.

Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Apeliacijos išnagrinėjamos ne vėliau kaip iki rugpjūčio 3 d. Į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.

Svarbu nepraleisti dviejų darbo dienų termino. Mokyklinio brandos egzamino apeliacijai pateikti terminas diena ilgesnis – 3 darbo dienos. 

Ar verta?

Tai bene sunkiausias klausimas. Kadangi įvertinimas gali ir sumažėti, vertėtų vadovautis ne vien emocijomis. Ištaikius laiko, gaiima pasitelkti ir konkursinio balo skaičiuoklę, panaršyti tarp LAMA BPO ankstesnių bendrojo priėmimo rezultatų: gal patekti į norimas studijas įmanoma ir su mažesniu balu? 

Na, o vis dėlto apsisprendus apeliuoti - elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galima susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija ir su valstybinių brandos egzamino užduočių vertinimo instrukcijomis. Prašyme dėl apeliacijos galima pateikti ir savo argumentų, kodėl nesutinkama su gautu egzamino įvertinimu.

Dalykų apeliacinėse komisijose, kurios iš naujo vertina darbus, negali būti moksleivių darbus iki apeliacijos vertinusių asmenų. 

Kaip bus šiemet, paaiškės per keletą artimiausių savaičių.