Sprendė "Alfa klasės" mokytojai Martynas Venckus ir Gluosnė Petraitytė. 

Šių metų chemijos egzaminas sudarytas korektiškai ir įdomiai. Buvo nemažai klausimų, skirtų būtent suvokimui ir logikai patikrinti,, o ne vien informacijai įsiminti.

Teoriniai klausimai suformuluoti aiškiai ir suprantamai, o uždaviniai iš pirmo žvilgsnio atrodantys sunkūs, atidžiau perskaičius tapo lengvai sprendžiami. Nors ir keli klausimai reikalavo gilesnių žinių, iš esmės egzamino užduotys buvo palankios stropiai besimokusiems abiturientams",  pakomentavo "Alfa klasės" mokytoja Gluosnė Petraitytė. 

 

Chemijos VBE 2021

I dalis

 1. B
 2. B
 3. C
 4. B
 5. D
 6. D
 7. A
 8. B
 9. D
 10. C
 11. A
 12. C
 13. D
 14. D
 15. B
 16. A
 17. C
 18. A
 19. C
 20. B
 21. C
 22. A
 23. B
 24. C
 25. A
 26. B
 27. D
 28. A
 29. A
 30. C

II dalis

 1. 47%
 2. K
 3. 1
 4. 15 g
 5. NO2
 6. C4H10O
 7. 75 g/mol
 8. Matavimo kolba
 9. Skilimas
 10. Vandenilinis ryšys

III dalis

1 klausimas

 1. Cl-
 2. Ca(HCO3)2 (aq.)  → CaCO3 (k.) + H2(s.) + CO2 (d.)
 3. Na2CO3
 4. Skalbimo milteliai nesudaro netirpių druskų kietame vandenyje, todėl putoja vienodai.
 5. n(EDTA) = c * V = 0,010 mol/l * 0,0122 l = 0,000122 mol

n(EDTA) = n (jonų)

c (jonų) = n / V = 0,000122 mol / 0,15 l = 0,0008 mol/l

2 klausimas

 1. 15
 2. 2 8 4
 3. Kovalentinis polinis
 4. +4
 5. SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H2O
 6. 30Si – x
 7. Si – 1,52x
 8. Si – 1-2,52x

27,977 * (1-2,52x) + 28,976 * 1,52x + 29,974x = 28,085

27,977 – 70,502x + 44,044x + 29,974x = 28,085

x = 0,031

 •  
 1. Pasižymime n(Si) = 1 mol

m(Si) = 28g

 • = 6,02 * 1023 : 8 = 7,53 * 1022

V(Si) = 1,60 * 10-22 * x = 12,05 cm3

ρ(Si) = m : V = 28 : 12,05 = 2,32 g/cm3