Monologai – apie ekologiją, dialogai – apie plakatus

Kalbėjimo dalies egzamino vyr.vertintoja, Vilniaus Gabijos gimnazijos anglų kalbos mokytoja Agnė Padvaiskienė mano jog šių metų kalbėjimo užduotys savo struktūra buvo gana panašios į ankstesniųjų metų. Šiemet vyravo su ekologija, aplinkosauga susijusios temos.

Mokytoja mano, jog tai - galbūt kiek primiršta ir viena iš sudėtingesnių temų. Norint išsamiai pakalbėti, reikėjo domėtis šia sritimi. Moksleiviai paprastai per mokslo metus nenori skirti daug laiko šiai temai. Galbūt jiems atrodo, kad tai – populiari tema ir be pastangų galima apie ją laisvai pakalbėti.

„Nepasakyčiau, kad moksleiviams trūko žodyno šiai temai. Sudėtingiau buvo pateikti argumentus ir stigo minčių įvairovės.  Taip pasireiškė moksleivių patirties ir žinių trūkumas, kalbant šia tema,“ – dalijosi įspūdžiais A.Padvaiskienė.

Vilniaus Licėjaus anglų kalbos mokytoja Vitolda Plataunaitė, taip pat vertinusi kalbėjimo užduotis, pastebi, jog ekologijos tema dominavo pirmosios kalbėjimo dienos užduotyse, tuo tarpu antrąją dieną vyravo su profesijomis susijusios temos.

Dialoge šiemet populiariausia užduotis buvo sukurti plakatą, viešinantį vieną ar kitą akciją, renginį. Moksleiviams reikėjo porose keistis mintimis apie tai, siūlyti variantus, aptarti plakato dizainą. Panašūs pokalbiai, pasak A.Padvaiskienės, vyravo praktiškai visuose klausytuose dialoguose.

Vargino karščiai ir kaukės

Šiemet kalbėjimo dalis buvo varginant dėl didelių karščių ir būtinybės dėvėti kaukes. Buvo sunku tiek vertintojams, tiek abiturientams. Kaukės apsunkino kalbėjimą moksleiviams, ypač tiems, kurie kalba tyliau.

Pasak mokytojos A.Padvaiskienės, daugumos mokinių veiduose matėsi jaudulys, tačiau tai yra natūralu. Nors ir atrodo, kad anglų kalba yra labai populiari ir puikiai mokama, tačiau visgi tai yra užsienio kalba.

Kai kurie mokiniai, atėję į egzaminą, pamatė, kad neturi pokalbio partnerio. Tai jiems pridėjo dar daugiau jaudulio. Tokiu atveju jie kalbasi su pokalbį palaikančiu vertintoju.

Kalbėjimo dalyje vertintojai, pasak Agnė Padvaiskienės, yra gerai nusiteikę mokinio atžvilgiu, bando motyvuoti jį kalbėti, nuraminti. Mokytojos nuomone, kalbėjimo dalyje bent šiek tiek linkusiam kalbėti moksleiviui buvo nesunku surinkti balų.

„Kalbėjimas yra moksleiviui palankus tuo, kad jo metu ne taip griežtai vertinamas stilius, jis yra laisvesnis. Taip pat nėra mažinami balai už nedideles atsitiktines klaidas. Pakanka suprasti, kokią mintį norima perteikti ir to pakanka,“ – ramina mokytoja.

Tiesiog kalbėti neužtenka

Tuo tarpu mokytoja V.Plataunaitė egzaminas nuteikė ne taip optimistiškai. Labiau nei temos ją nustebino patys moksleiviai.

„Mokiniai dažnai galvoja, kad, jeigu jie apskritai kalba nedarydami pauzių, tai jie gerai išmano kalbą. Taip toli gražu nėra. Svarbu, kaip mokinys kalba, koks jo žodynas, kokias gramatines struktūras vartoja,“ – pastebi mokytoja.

Moksleivis gauna keturias monologo minutes „parduoti“ savo žinias. Per šį laiką jis turėtų maksimaliai parodyti geriausia, ką yra išmokę per vienuolika metų mokykloje – žodyno turtingumą, jo įvairovę. Mintys neturėtų būti bendro pobūdžio, reikėtų naudoti tam tikrą žodyną, įvairesnes gramatines struktūras.

Deja, pasak Licėjaus mokytojos, moksleiviai dažnai naudoja pačius paprasčiausius laikus, net ir juos vartoja su klaidomis. Daugumos žodynas yra labai paprastas, bendro pobūdžio. Nuolat kartojami tie patys žodžiai, pateikti užduoties formuluotėje, rodo, jog mokinys nemoka sinonimų, negeba kitaip išreikšti minties, kurią perskaito.

Žinoma, gyvenime svarbu mokėti bent jau susikalbėti angliškai. Tačiau tai, kaip kalbame, kaip dėliojame sakinius, pasak mokytojos, rodo mūsų išsilavinimą ir gebėjimus.

Mokytoja pabrėžia, kad ši problema būdinga net ir stipriesiems mokiniams. Kai kurie iš jų bando naudoti sudėtingesnes gramatines struktūras, tačiau daugelis tai daro su klaidomis. Turint omenyje, kad anglų kalbos abiturientai iki egzamino mokėsi vienuolika metų, tokia padėtis ją stebina ir šiek tiek liūdina.

Už ką buvo galima gauti nulį?

Kita didelė problema, pasak mokytojos V.Plataunaitės, yra tai, kad dažnai moksleiviai nusprendžia, apie ką reikia kalbėti, visiškai neįsigilinę į užduotį. Jie tiesiog pasigauna kelis raktinius žodžius ir neįsiskaito, ką konkrečiai reikia aptarti. Mokytoja pabrėžia, jog tuo atveju, jeigu moksleivio kalba savo turiniu neatsako į temos klausimą, jam rašomas nulis, net jei naudojama tinkama gramatika ir parodoma žodyno įvairovę. Lygiai taip pat yra ir esė rašymo užduotyje.

Pasak mokytojos, šiemet pasitaikė tokių atvejų, ypač dialogo metu.

Jeigu į temą yra atsakoma, bent kažkiek taškų surenka ir silpnai pasiruošę mokiniai. Taškai dialoge skiriami už iniciatyvą, už kiekvieną klausimą, reakciją. Visgi, jeigu kalbos struktūra yra labai paprasta, kasdieniška, ribota, apie maksimalų įvertinimą negali būti nė kalbos.

Rašymo dalyje – klaidos dėl skubėjimo

Prisimindama praėjusią savaitę vykusią egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalį, mokytoja A.Padvaiskienė mano, jog daug klaidų moksleiviai galėjo pridaryti per skubėjimą.

„Daugelis mano mokinių iš egzamino patalpos išėjo gerokai anksčiau laiko. Jie gyrėsi, kad buvo lengva ir per daug laiko. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad visgi klaidų jie pridarė. Tai atskleidžia mokinių laiko planavimo ydas – jie skuba viską užbaigti, o išėję suvokia, kad kažko visgi nepadarė,“ – patirtimi dalijosi A.Padvaiskienė.

Pasak mokytojos, rašinio tema buvo aktuali ir nenauja. Apie socialinius tinklus, medijas mokiniai nemažai kalbėjo pamokų metu.

A.Padvaiskienė sutinka, jog priežasties – pasekmės esė tipas yra mažiau būdingas mokykloje. Visgi ji laikosi nuomonės, jog anglų kalbos esė rašymo esmė yra moksleiviui išreikšti savo nuomonę užduodamu klausimu. Kitaip sakant, esė tipas neturėtų būti toks aktualus kaip pats turinys. Dėl to vertintojai turėtų lanksčiau žiūrėti į šį aspektą.

Mokytoja girdėjo iš mokinių, jog klausymo įrašų kokybė buvo prasta, be to, kaukės blaškė dėmesį, tad ji galėjo būti sudėtingesnė.

* * *

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet vyksta nuo birželio 7 d. iki liepos 2 d.

Pilną pagrindinės sesijos brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | Paskelbtas 2021 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | LAMA BPO paskelbė detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com