Stojant į aukštąsias mokyklas, kurios vykdo sporto krypties studijų programas (Fizinis ugdymas ir sportas, Treniravimo sistemos ir kt.), už LKKŽ pridedami papildomi balai.

Norėdamas dalyvauti renginyje moksleivis turi:
1. Užsiregistruoti į renginį užpildant formą: https://bit.ly/3cHZx1M
2. Atsinešti moksleivio sveikatos pažymėjimą Nr. 027-1/a arba sportuojančio asmens sveikatos tikrinimo medicinos pažymą Nr. 068/a.
3. Atsinešti užpildytą Dalyvio kortelę (pildyti didžiosiomis raidėmis).
4. Atsinešti užpildytą Deklaraciją, kurioje pateikiama informacija apie jo sveikatos būklę bei galimus kontaktus su sergančiaisiais.

Dokumentus galima pateikti nuo 9 iki 10 val. varžybų vietoje.

Dėl Covid-19 pandemijos LKKMA ir LSU laikysis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo išleisto sprendimo nuostatų ir rekomendacijų dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių būtinų organizavimo sąlygų.

Dalyviai, registruodamiesi į renginį, sutinka, kad jų asmens duomenys būtų naudojami renginio administravimo tikslais.

Organizatorius ir vykdytojas – Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (LKKMA), socialinis partneris – Lietuvos sporto universitetas (LSU).

Kontaktinis asmuo:
Laima Trinkūnienė
El. paštas trinkuniene.l@gmail.com
Tel. 8 616 00219