Menas, mokslas ir technologijos – žengia koja kojon

Rinkos globalizacijos tendencijoms bus skiriamas didelis dėmesys bakalauro studijų programoje „Prekės ženklo ir reklamos vadyba“. „Šiuolaikinė rinka yra vadinama globalia galimybių rinka, kurioje įsitvirtina įmonės, pasižyminčios inovatyvumu,  kūrybiškumu ir  dinamiškumu, o prekės  ženklo kūrimas,  valdymas ir vystymas  –  tai  konkurencinį  pranašumą  lemianti  strategija, - sako L. Kraujalienė. - Kurdami šią bakalauro studijų programą kruopščiai apgalvojome kiekvieną studijų dalyką“. Į šią programą įtraukti tokie studijų dalykai kaip „Reklamos psichologija”, „Reklamos kampanijų ir projektų valdymas”, „Skaitmeninė rinkodarа“, „Prekės ženklo pozicionavimas elektroninėje erdvėje”, „Nuomonės formavimo strategijos” ir kt. Šios programos absolventai turės galimybes įsidarbinti televizijoje, prodiusavimo įmonėse, grafinio dizaino studijose, reklamos turinio kūrybos projektų padaliniuose, reklamos agentūrose, projekto vadovais reklamos gamybos, leidybos, žiniasklaidos, interaktyvias paslaugas teikiančiose įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių reklamos skyriuose; laisvai samdomais konsultantais (angl. influencers) asmenims ir/arba įmonėms kuriant prekės ženklo stiprinimo ir reklamos strategijas socialinėse medijose.

Studijų programos „Prekės ženklo ir reklamos vadyba“ kūrėjas ir vadovas prof. dr. Tadas Limba pabrėžia šios programos išskirtinumą: „Labai aiškiai siekiame sėkmingo mokslo integracijos plėtojimo, glaudžios studijų ir praktikos partnerystės. Ši programa atitinka verslo lūkesčius ir atliepia aukštas ruošiamų specialistų perspektyvas darbo rinkoje“, - pabrėžia T. Limba.

Studijos apie dirbtinį intelektą

Dar vienos bakalauro studijų programos „Skaitmeninė ekonomika“ trukmė - tik treji metai. „Šią programą atnaujinome ir patobulinome atsižvelgę, kokių kompetencijų specialistų reikės artimiausioje ateityje, - pasakoja L. Kraujalienė. - Studijų metu būtų ugdomos įvairios kompetencijos, daug dėmesio skiriama praktiniam žinių pritaikymui, komandiniam darbui, realių uždavinių analizei ir sprendimų paieškai. Šioje programoje atsirado ir studijų dalykas – „Dirbtinis intelektas (DI)“. Pasak prodekanės, Lietuvoje dirbtinio intelekto vystymas – prioritetinė sritis, o panašios tendencijos pastebimos visame pasaulyje. „Darbo rinkai reikalingi naujos kartos specialistai, turintys fundamentinių mokslų žinių ir gebantys taikyti DI įvairiose verslo, pramonės ir mokslo srityse“, - sako L. Kraujalienė. Baigę studijas galės pretenduoti užimti įvairias pozicijas verslo įmonėse, ekonomikos ir finansų tarnybose, bankuose, audito ir verslo konsultacijų kompanijose, taip pat finansų ir draudimo bendrovėse.

Politikos mokslų studijose – dėmesys ir politikos komunikacijai

Šiemet MRU Politikos mokslų instituto komanda pristato naują bakalauro studijų programą „Viešoji politika ir komunikacija“. Pandemija, iššūkiai dėl skleidžiamų melagienų išryškino komunikacijos problemą politinėje erdvėje ir dar labiau pabrėžė jos svarbą ir reikalingumą. „Programa suteiks reikalingų žinių ir komunikacijos kompetencijų, kaip orientuotis politinės komunikacijos procesuose, suvokti politinės komunikacijos konstravimą, skirtingų auditorijų poreikius, padės atpažinti politikos komunikacijos proceso ir modelių pokyčius, formuoti kritišką visuomenėje vykstantį politinės komunikacijos vertinimą“, - pasakoja žinoma politologė, šios programos vadovė Rima Urbonaitė. Pasak R. Urbonaitės, paskaitose bus pabrėžiamas politinės komunikacijos savitumas - komunikacijos kaip piliečių, politikos veikėjų ir žiniasklaidos sąveikos proceso samprata, aptariamos politikos komunikacijos formos, psichologiniai komunikacijos aspektai, politinės lingvistikos kryptys, politikos rinkodaros technologijos, masinių informacijos priemonių vaidmuo formuojant politikos komunikaciją bei jos svarba demokratinėje visuomenėje.

Programoje bus dėstomi tokie dalykai kaip „Komunikacijos teorija“, „Komunikacija ir naujosios medijos“, „Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos, „Politinė komunikacija“, „Kūrybinis rašymas“, „Viešųjų ryšių pagrindai“ ir kiti.

Nauja magistrantūros programa „Tarptautinės politikos studijos“  supažindins su Azijos ir Europos šalių politikos bei ekonomikos aktualijomis. Šios studijos suteiks žinių, kaip analizuoti ir kritiškai vertinti politikos procesus taikant tarptautinių santykių, politinės ekonomijos, saugumo ir politikos teorijas. Į programą įtraukti tokie dalykai kaip „Tarptautiniai santykiai ir geopolitika“, „Europos ir Azijos ekonominė, politinė ir gynybinė integracija“, „Rusijos ir NVS studijos“, „Tolimųjų Rytų studijos“, „Lietuvos užsienio politika ir ekonomika, kt. Absolventai gali dirbti diplomatinį darbą, Užsienio reikalų ministerijoje, Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose, verslo įmonėse, dirbančiose su Vakarų Europos ir Azijos rinkomis.

Norintiems įgyvendinti reikšmingas idėjas ir būti lyderiais

MRU garsėja viešojo administravimo ekspertais. Universiteto dėstytojai ir mokslininkai nuolat dalyvauja viešojo sektoriaus įmonių ekspertinėse darbo grupėse, teikia pasiūlymus, kaip būtų galima dar patobulinti viešąjį sektorių. MRU Viešojo administravimo institutas jau nuo 2021 metų pristato atnaujintą bakalauro studijų programą „Viešasis administravimas ir lyderystė“. Anot L. Kraujalienės, politikams ir valstybės tarnautojams labai svarbu lyderystės kompetencijos, gebėjimas telkti, imtis iniciatyvos suvaldant pokyčius, greitai orientuotis nuolat besikeičiančioje aplinkoje, nebijoti inovacijų, o jas inicijuoti ir įgyvendinti taikant pažangiausius vadybos metodus. Pastarieji metai ypatingai išryškino šių gebėjimų poreikius bei naujas viešojo administravimo modernizavimo kryptis.

„Studijuojantys šioje programoje įgis žinių, kaip analizuoti ir kritiškai vertinti viešojo valdymo procesus, viešojo sektoriaus organizacijų valdymą, praktiškai pritaikyti lyderystės, personalo vadybos, finansų valdymo ir viešojo administravimo žinias dirbant valstybės tarnyboje, sužinoti apie viešųjų pirkimų organizavimą, strateginių projektų rengimą ir įgyvendinimą, kaip formuoti vadybos ir lyderystės pagrindu grįstą organizacijų veiklą viešajame sektoriuje“, - sako L. Kraujalienė. Baigę  studijas gali užimti įvairias pozicijas viešajame sektoriuje, tiek privačiose ar nevyriausybinėse pelno nesiekiančiose organizacijose, valstybės tarnyboje, politinių partijų ar visuomeninių judėjimų organizacijose.

Galimybė mokytis iš geriausių praktikų

MRU Verslo administravimo (MBA) studijų programoje taikomi šiuolaikiniai vadybos srities mokymo metodai. MBA studijos skirtos vadovų gebėjimų ugdymui, praktinių žinių pritaikymui versle, be to,  trunka tik vienerius metus. Programos išskirtinumas – Finansų valdymo ir Marketingo valdymo globalioje verslo aplinkoje moduliai. „Finansų valdymo modelis yra sukurtas su užsienio partneriais, jį taikant galima gauti ir pagilinti finansų valdymo gebėjimus. Tai labai patogus įrankis, dažnai naudojamas tarptautinėse verslo įmonėse, padedantis modeliuoti organizacijos veiklas bei finansų scenarijus“, - pasakoja L. Kraujalienė. O Marketingo valdymo globalioje verslo aplinkoje modulis supažindina su aktualiausia informacija apie neuromarketingą ir dirbtinį intelektą, socialinių medijų priemones, galimybę dirbti interaktyviose platformose ir t. t.

Naujausias tendencijas atliepiantis mokymosi formatas

MRU studentai turi puikias galimybes individualizuoti savo studijas, rinktis dalykus ir iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Vienas tokių – „Startuolių kūrimas ir antreprenerystė“, kuriame pristatomi naujausi kūrybiniai studijų metodai, nukreipti į patirtinį mokymąsi. „Per paskaitas bus galima patirti, kad yra verslo simuliacijos, iš arti susipažinti su technologijų pasauliu ir išbandysi savo jėgas įvairiuose verslo kūrimo vaidmenyse“, - sako L. Kraujalienė.

Universiteto socialinis partneris VšĮ „Versli Lietuva“ startuolių ekosistemos plėtros padalinys „Startup Lithuania“ kviečia rinktis dalyką „Startuolių kūrimas ir antreprenerystė“ dalyką (lietuvių arba anglų kalba), kuriame mokys verslumo, kaip spręsti aktualias šių dienų problemas kuriant inovatyvų verslą.

Nuo 2021 metų studentai galės rinktis dar vieną intriguojantį studijų dalyką „Filosofija ir politika filmuose“, kuriame paskaitas bus nagrinėjami įvairūs garsiausiuose filmuose iškeltus filosofinius ir politinius klausimus.

„Studijos MRU Viešojo valdymo ir verslo fakultete išties įdomios, o įgytos kompetencijos padės užsitikrinti puikias startines pozicijas darbo rinkoje, tad kviečiame rinktis studijas pas mus“, – sako doc. dr. Lidija Kraujalienė.