Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikys 17207 mokiniai 177 centruose, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – 9347 mokiniai 188 centruose.

Tą pačią dieną bus vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinis brandos egzaminas.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pradžia – 9 val. Valstybinio egzamino trukmė – 4 val. 15 min., mokyklinio egzamino trukmė – 3 val. 45 min.

Egzamino metu abiturientams bus pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio temos, iš kurių reikia pasirinkti vieną. Taip pat pasirinkti vieną autorių iš prie temos rekomenduojamųjų arba visų privalomų programos autorių sąrašo (rašydamas literatūrinį rašinį antrą autorių renkasi savo nuožiūra).

Laikantieji valstybinį egzaminą turi parašyti 500 žodžių apimties rašinį, laikantieji mokyklinį – 400 žodžių rašinį,

Egzamine reikia rašyti juodai rašančiu tušinuku. Rašant rašinį galima naudotis dabartinės lietuvių kalbos žodynu, dvikalbiais žodynais gali naudotis abiturientai iš mokyklų tautinių mažumų mokomąja kalba, taip pat galima naudotis pieštuku, trintuku.

Nuo 10 val. galima naudotis kompiuteriu, kuriame yra suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai, iš viso kiekvienas gali naudotis 20 min.: vieną kartą ne ilgiau kaip 20 min. arba du kartus po 10 min.

Svarbu priminti, kad atsakymų lape negalima rašyti su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešti jokių piešinių.

Čia galima susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Kaip buvo pernai?

Pernai lietuvių kalbos ir literatūros privalomąjį valstybinį brandos egzaminą laikė 16 970 mokiniai. Egzamino neišlaikė 1 828 mokiniai, o šimtukus gavo 214 abiturientai.

Daugiau apie lietuvių kalbos egzaminą taip pat skaitykite:

Kur stoti | Samprotavimo rašinys: kaip susieti literatūrą su šiandienos aktualijomis

Kur stoti | Mėnuo iki lietuvių kalbos egzamino: nepulkite mokytis visko

Linkime sėkmės!