Visos naujos studijų programos parengtos atsižvelgiant į specialistų poreikį darbo rinkoje, t. y. išanalizavus Statistikos departamento, Užimtumo tarnybos ir kitus duomenis bei atlikus regiono ir šalies darbdavių apklausas. Rengiant programas orientuojamasi į darbdavių nuomonę, kokios žinios, gebėjimai ir praktiniai įgūdžiai reikalingi būsimiesiems specialistams.

Kas naujo šiose studijų programose?

Intensyvėjant žmonių veiklai vis svarbesni tampa švarios ir saugios aplinkos klausimai, todėl didėja specialistų, turinčių žinių bei gebėjimų tiek aplinkos inžinerijos, tiek darbų saugos srityse. Tokie specialistai bus rengiami Darbų saugos ir aplinkos inžinerijos studijų programoje. Ją baigę absolventai galės dirbti įvairių sričių  įmonėse ne tik su aplinkosauga susijusiose ir inžinieriaus kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose, bet ir darbų saugos specialistų pareigose bei derinant šias pareigybes tarpusavyje.

Lyginant su Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programa, naujojoje Turizmo paslaugų vadybos programoje bus rengiamas aukštesnio lygio specialistas -  vadybininkas (ankstesnėje buvo rengiamas administratorius). Studentai galės rinktis naujas specializacijas: Svetingumo paslaugų vadybą ir Kelionių ir laisvalaikio paslaugų organizavimą. 

Pasirinkę naują Verslo vadybos ir inovacijų studijų programą studentai įgis žinių, kaip  kurti ir vystyti verslą, taikant inovatyvius vadybos metodus ir technologijas, kaip spręsti verslo problemas nuolat besikeičiančioje aplinkoje.  

Transporto ir logistikos verslo studijų programoje daugiau dėmesio bus skiriama logistinių įgūdžių lavinimui, logistikos procesų, tiekimo grandinės bei sandėlių valdymui, praktikai įmonėse, bus daugiau alternatyvų studentų pasirinkimui.

Dėl informacijos apie priėmimą į šias ir kitas Utenos kolegijos studijų programas kreiptis į Dokumentų priėmimo tarnybą, tel. 8 687 82 516;  8 679 07743; 8 618 26044; el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt