Vartokite artikelius

„Moksleiviai ypač vengia vartoti artikelius „a“ ar „an“ nežymimuosiuose vienaskaitiniuose daiktavardžiuose. „The“, vartojamą su konkrečiais daiktavardžiais, kiek dažniau prisimena parašyti. Metai iš metų tai išlieka viena iš būdingiausių gramatikos klaidų. Tikriausiai taip yra todėl, kad lietuvių kalboje neegzistuoja artikeliai prieš daiktavardžius. Jie yra būdingi germanų bei romanų grupės kalboms,“ – patirtimi dalijasi Augustina Kondrotaitė.

Reikėtų prisiminti juos vartoti. Pavyzdžiui, netaisyklinga rašyti:

„Person learns English.“

Reikia rašyti:

A person learns English.“

Artikeliai nerašomi prieš neskaičiuotinius daiktavardžius. Tai yra įvairūs skysčiai („water“), dujos („gas“), kruopos („rice“), taip pat abstraktūs dalykai, kaip jausmai („feelings“, „love“, „hate“) – tai objektai, kurie yra nesuskaičiuojami.

Tačiau, jeigu yra pateikiama kokia nors papildoma informacija apie neskaičiuotinį daiktavardį, gali prireikti artikelio „the“. Pavyzdžiui:

The feelings that I feel for my mom <...>.

Šiuo atveju kalbama apie specifinius jausmus, kuriuos aš jaučiu konkrečiai įvardintam asmeniui. Taigi, svarbu atkreipti dėmesį į kontekstą.

Apibendrinant, „a/an“ rašome tik su nežymimaisiais vienaskaitiniais daiktavardžiais. „The“ gali būti vartojamas su konkrečiais daiktavardžiais, objektais.

Taisyklinga sakinio struktūra

A.Kondrotaitė teigia, jog kita įprasta moksleivių klaida yra versti sakinius tiesiogiai iš lietuvių kalbos. Lietuvių kalboje sakinio struktūra nėra fiksuota. Dažnai sakinio dalis galima keisti vietomis ir jis vis tiek išlieka taisyklingas. Tačiau anglų kalbos sakinio struktūra yra griežta. Lankstumo ten mažai. Tame yra ir privalumas. Kartą išmokus taisyklingą sakinio struktūrą, nebereikia sukti galvos, kaip sudėti sakinį.

Pavyzdžiui, lietuvių kalboje egzistuoja toks sakinys:

“Lyja“.

Moksleiviai dažnai taip jį ir išverčia:

„Raining“.

Tačiau anglų kalboje nėra beasmenių veiksmažodžių, tad būtina visada nurodyti veikėją. Šiuo atveju taisyklinga būtų rašyti:

It is raining“.

Moksleivių sakiniuose dažnai veiksnys atsiduria kur nors sakinio viduryje arba pabaigoje, įpainiotas tarp prieveiksmių. Reikėtų nepamiršti bazinės sakinio struktūros, kuri paprastais žodžiais kalbant atrodo taip:

KAS + KĄ VEIKIA + KĄ + KAM.

„KAS“ ir „KĄ VEIKIA“ privalo būti kiekviename sakinyje.

„Tai yra kaip malda „Tėve mūsų“, - šypsosi Augustina.

„KĄ“ ir „KAM“ dalių, priklausomai nuo veiksmažodžio, kartais gali ir nebūti.

Įsiminkite prieveiksmių vietas sakinyje

Kita dažnai pasitaikanti klaida yra prieveiksmių vietos sakinyje nepaisymas. Skirtingų tipų prieveiksmiai turi skirtingas vietas sakinyje.

Pavyzdžiui, dažnumą išreiškiantys prieveiksmiai („often“, „never“, „sometimes“) rašomi prieš veiksmažodį. Tuo atveju, kai veiksmažodis yra sudurtinis, pavyzdžiui „will go“, - tarp dviejų jo dalių.

Tarkime, norite parašyti sakinį: „Ji dažnai eis į mokyklą.“

Taisyklinga prieveiksmio vieta būtų tarp dviejų sudurtinio veikmažodžio dalių:

„She will often go to school“.

Jeigu veiksmažodį sudaro vienas žodis, dažnumą išreiškiantis prieveiksmis eina prieš veiksmažodį:

„She often goes to school“.

Kiti prieveiksmiai dažniausiai rašomi sakinio pabaigoje.

Laiką išreiškiantis prieveiksmis, nurodantis, kada vyko veiksmas, taip pat gali būti vartojamas sakinio pradžioje. Pavyzdžiui:

Yesterday at five o‘clock I went to my yoga class.“

arba

„I went to my yoga class at five o‘clock yesterday.“

Abu variantai taisyklingi.

Tuo tarpu vietą išreiškiantis prieveiksmis, nurodantis, kur vyko veiksmas, gali būti rašomas tik sakinio pabaigoje. Pavyzdžiui:

„Next year I will spend my holidays in Greece.“

* * *

Korepetitorė Augustina patikina, kad, jeigu atkreipsite dėmesį į sakinio struktūrą ir artikelius, rašymas anglų kalba jums gerokai palengvės. Tai iš tiesų nėra taip sudėtinga. Toliau belieka tiesiog sekti savo minties logiką – ar kitas sakinys atitinka temą, apie kurią rašau, ar jis logiškai seka iš to, ką rašiau ankstesniame sakinyje.

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com