Ar jūsų mokykla jau naudojasi atsiradusia abiturientų konsultacijų galimybe?

Naudojamės, bet saikingai. Mūsų klasėse yra po 26 – 28 moksleivius. Dėl to tenka nusistatyti prioritetus. Ugdyme labiau išskiriamos dvi prioritetinės moksleivių grupės – ypatingai gabūs bei turintys mokymosi sunkumų. Pirmenybę teikiame patiriantiems sunkumų, kuriems kyla didesnė tikimybė neišlaikyti egzaminų. Tačiau mokiniai, siekiantys gauti maksimalius egzaminų įvertinimus taip pat prašo konsultacijų.

Didesnė dalis konsultacijų vyksta internetu. Gyvas konsultacijas organizuoti yra keblu.

Įsivaizduokite, pamokos baigiasi 15 ar 15:30 val. Jos vyksta nuotoliniu būdu. Mes taikome praktiką duoti moksleiviams minimaliai savarankiško darbo, visą laiką stengiamės būti gyvame kontakte pamokų metu. Mokykla yra miesto centre. Pasibaigus pamokoms, moksleiviams dar reikia spėti į ją suvažiuoti iš viso Kauno. Manau, kad dalyje mokyklų konsultacijos nevyksta būtent dėl šios problemos. Jei pamokos baigiasi 15:30 val., moksleiviai gali atvykti ne anksčiau kaip 16:30. Jis tą dieną jau dalyvavo 6 ar 7 pamokose. Jei gyvose konsultacijose galėtų dalyvauti visa klasė, būtų kiek kitaip. Tačiau, kuomet leidžiama konsultuotis grupelėmis po 5 mokinius, vienintelė galimybė yra skirti dėmesį patiriantiems mokymosi sunkumų arba tiems, kurie nori gauti itin aukštą įvertinimą ir nėra savimi užtikrinti.

Ar mokytojai spėja vesti ir pamokas, ir konsultacijas?

Nelabai spėja. Visgi dalis mūsų mokytojų dirba iš mokyklos, nes jau yra gavę pirmąjį skiepą. Turime 9 paralelines abiturientų klases. Apie 15 iš 86 abiturientams dėstančių mokytojų dirba iš mokyklos, todėl jiems palaukti vaikų mokykloje nėra problema.

Ar aktyviai abiturientai registruojasi į konsultacijas?

Mes neregistruojame, esame sutarę, kad kiekvienas dalyko mokytojas įvertina moksleivių poreikius ir derina tvarkaraštį, kada jiems yra patogiau atvykti. Jis nusistato vieną dieną savaitėje, pavyzdžiui, ketvirtadieniais 16 val. vyksta fizika, penktadieniais 15 val. – lietuvių kalba pas konkretų mokytoją. Jei yra 8 lituanistai, tai 7 iš jų greičiausiai dėstys abiturientams.

Jei konsultacijos vyksta internetu, dalyvių skaičius yra neribojamas. Tačiau pagrindinių dalykų – lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos – mokytojai, kurie turi bent dvi abiturientų klases, organizuoja dar po vieną papildomą srautinę konsultaciją. Tai naudinga tiems mokiniams, kuriems reikia pasiklausyti kito mokytojo, jeigu nesupranta savo mokytojo aiškinimo.

Gyvas konsultacijas organizuojame penkiems moksleiviams, kurie turi mokymosi sunkumų. Kai kurie iš jų patys išreiškia poreikį, kitiems nurodome ateiti į konsultaciją. Prievarta varyti nereikia, jie patys noriai ateina ir stengiasi.

Kokių dar sunkumų kyla?

Kalbant apie kontaktines konsultacijas, pagrindinė problema yra ta, kad nėra paroje tiek laiko, kiek reikėtų konsultacijų padaryti. Sakysime, kad mokytojas turi vieną abiturientų klasę, kurioje mokosi 25 vaikai. Tokiu atveju mokytojas turėtų vesti 5 konsultacijas – po vieną kiekvieną savaitės dieną. Automatiškai iškyla apmokėjimo klausimas, nes tai yra mokytojų papildomas darbas. Mokytojai dirba dėl vaikų skatinami pilietiškumo. Jie mato, kad kitos išeities nėra, kad reikia padėti, nes praktiškai metus laiko mokiniai mokosi namuose. Be apmokėjimo svarbus ir darbo krūvio klausimas, kadangi tokiu būdu jie dirba nebe vieną ar 1,2 etato. Jų darbo krūvis dėl konsultacijų padidėja dar mažiausiai penkiomis valandomis. Čia neskaičiuojamas pasiruošimo laikas. Jeigu konsultuojama visa klasė kartu, dirbama bendru lygmeniu. Tačiau mažų grupelių abiturientų poreikiai yra skirtingi, tad kiekvienai konsultacijai tenka ruoštis atskirai.

Vyriausybė skyrė papildomai lėšų konsultacijoms. Ar tai išsprendžia apmokėjimo klausimą?

Skirti 4 eurai vienam mokiniui visam laikotarpiui nuo kovo iki birželio. Šios sumos turi užtekti mokytojų atlyginimams su visais mokesčiais. Mes paskirstėme šias lėšas ir padarėme srautines konsultacijas. Tokia suma nėra adekvati. Ją būtų galima paskirstyti vieno mėnesio laikotarpiui, kad mokytojas galėtų suorganizuoti po 2 ar 3 konsultacijas visiems vaikams. Švelniai tariant, abejoju, ar tai išgelbės moksleivius. Todėl kiekviena mokykla pagal savo galimybes žiūri, kaip geriau padėti moksleiviams.

Galbūt mažesnėse, provincijų mokyklose tokia sistema gali būti naudinga, nes jų klasėse yra nedaug moksleivių. Ten galbūt konsultacijos gali padaryti ženklesnę įtaką mokymosi kokybei. Tačiau didmiesčiuose, kur yra daug mokinių, tai yra sunkiai įgyvendinama.

Kokių sprendimų artimiausiu metu tikėtumėtės iš Vyriausybės abiturientų atžvilgiu?

Pirmiausiai, abiturientus reikėtų paskiepyti, kad jie galėtų maksimaliai saugiai laikyti egzaminus ir sudalyvauti didesnio mokinių srauto konsultacijose, pavyzdžiui, salėje, išlaikant saugų atstumą. Tokiu būdu jie galėtų girdėti gyvą žodį bent jau prieš egzaminus.

Taip pat labai tikimės, kad nebus staigmenų egzaminų užduotyse.

Dar viena didžiulė problema, su kuria susiduriame dabar, yra ta, kad mokiniai metus laiko praleido namuose. Per visą šį laiką jie atsiskaitymus ir rašinius mokytojams kėlė per kompiuterines programas. Taip jie prarado seniau susiformavusį gebėjimą greitai rašyti. Lietuvių ir anglų kalbų egzaminuose gali kilti problema, kad bus paprasčiausiai nespėjama perrašyti rašto darbo. Tai net nėra žinių problema. Rezultatai gali kristi ne dėl to, kad jie parašė prastą rašinį, bet kad dėl laiko stokos padavė pustuštį sąsiuvinį. Tarkime, kad mokinys rašo rašinį, nelabai mokėdamas pasiskaičiuoti laiko. Jis pasilieka vieną valandą perrašymui. Gali atsitikti taip, kad jos neužtenka pabaigai perrašyti. Balas automatiškai krenta, nes rašinys yra be pabaigos. Vien dėl to reikėtų gyvo kontakto ir elementariausių treniruočių.

* * *

Preliminariais ŠMSM duomenimis, gyvų konsultacijų galimybe naudojasi 157 gimnazijos 48-iose savivaldybėse. Kai kuriose savivaldybėse (Panevėžio m., Radviliškio r.) abiturientai išreiškė pageidavimą konsultacijas pradėti pasibaigus ugdymo procesui, artėjant egzaminų sesijai, t.y. gegužės – birželio mėn. Dalis gimnazijų numato kontaktines konsultacijas pradėti po Velykų atostogų.

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com

* * *

Išbandykite atnaujintą konkursinio balo skaičiuoklę:

https://www.kurstoti.lt/kbs#/