„Lietuvos sporto universiteto pripažinimas pasaulyje yra svarbus ne tik mums patiems, bet ir Lietuvos visuomenei, tai įrodo mūsų atliekamų tyrimų vertę ir naudą“, – teigia LSU mokslo prorektorius prof. dr. Edmundas Jasinskas.

Šanchajaus specializuotuose reitinguose dalyvauja sporto srities mokslinius tyrimus plėtojantys universitetai ir jų padaliniai iš viso pasaulio. Ekspertų komisija iš kelių tūkstančių mokslo įstaigų, vertindama mokslinius pasiekimus ir kitus svarbiausius rodiklius, atrenka 300 geriausiųjų. Po išsamios analizės šie sporto universitetai reitinguojami pagal atskirus kriterijus bei sudaromas bendras vertinimo sąrašas. Šiemet pirmas tris vietas užėmė Kopenhagos (Danija), Norvegijos sporto mokslo ir Diakino (Australija) universitetai. LSU patekimas tarp 200 geriausių pasaulio sporto mokslo institucijų ir padalinių – vienas didžiausių pasiekimų pastaraisiais metais, nes LSU aplenkė daugelį Baltijos regiono sporto mokslo srities aukštųjų mokyklų.

„Tai didelis šuolis reitinguose. Padaugėjo Universiteto mokslininkų straipsnių ir pagerėjo jų kokybė, kuri vertinama bendru citavimo skaičiumi, atitenkančiu institucijai, bei citavimų, tenkančių vienam straipsniui, skaičiumi“, – teigia LSU mokslo prorektorius.

Vertinant pagal atskirus kriterijus, geriausias LSU pasiekimas –63-a vieta tyrimų rezultatų kategorijoje (angl. research output). Tam didelę įtaką padarė intensyvus LSU mokslininkų bendradarbiavimas su užsienio partneriais, bendras straipsnių publikavimas prestižiniuose mokslo žurnaluose. Toks tarptautinis pripažinimas LSU svarbus ne vien dėl Lietuvos ir universiteto vardo populiarinimo pasaulyje, bet ir svarbi LSU 2018–2020 metų strategijos dalis. Joje numatytas vienas iš svarbiausių LSU siekių – bendradarbiauti su Šanchajaus reitingo 50-tuke esančiais universitetais. Strateginių mokslų krypčių vadovai, mokslinės grupės ir visa LSU bendruomenė deda itin daug pastangų, kad Universiteto mokslinė veikla būtų pripažinta tarptautiniu lygiu.

Akademinį pasaulio universitetų reitingą (angl. Academic Ranking of World Universities) 2003 m. pradėjo rengti Šanchajaus (Kinija) Jiao Tong universitetas. 2014 m. šis reitingas buvo pripažintas vienu iš trijų pagrindinių universitetų reitingų, kuris susitelkia į mokslinius tyrimus.