Didžiausias jaunų žmonių pranašumas – kūrybiškumas

Aplinkosaugos ir darnaus vystymosi specialistės, Kauno kolegijos Verslo fakulteto lektorės Audronės Alijošiutės-Paulauskienės nuomone itin svarbu atsigręžti į aukštąjį mokslą ir diegti būsimiesiems specialistams praktinius darnaus vystymosi principus, mat studijos ir yra laikas skirtas bandyti, ieškoti, tyrinėti.

„Dabartinės jaunos kartos laukia milžiniški iššūkiai – aplinkos tarša, sveikatos problemos, išteklių riboti kiekiai, skaitmeninės erdvės saugumas ir tai tik dalis problemų, kurias šiandien galime įvardinti. Visa  tai – naujas pasaulis, kuriame reikės radikalių sprendimų, jei norime gyventi darnoje“, – prognozuoja ekspertė A. Alijošiutė, pridurdama, jog itin svarbu jaunimui rodyti pavyzdį, ugdyti vertybes. Jos nuomone, jei ugdymo įstaiga tik kalbės apie tai, bet nedemonstruos, – pokyčiai bus mažiau tikėtini.

Siekiant atliepti šį poreikį ir veiksmingai lavinti verslumo įgūdžius, prieš kelerius metus Kauno kolegijoje sukurtas atskiras Verslo fakulteto padalinys – Verslo centras.„Verslo centre organizuojamų renginių tikslas – stiprinti verslios, kūrybiškos ir socialiai atsakingos asmenybės ugdymą, sudarant sąlygas studentams integruoti žinojimą bei praktiškai jį pritaikyti dar studijų procese. Tokiu būdu galime prisidėti ir prie verslo organizacijų iššūkių atskleidimo ir sprendimo – sudarome sąlygas verslo organizacijoms išgirsti naudingos informacijos, pasisemti idėjų, pažvelgiant kūrybišku studento žvilgsniu“, – mintimis dalijasi Verslo centro vadovė Ramunė Bogočiūnaitė.

Studijos – tinkamiausias laikas gilintis į verslo problemas

Kauno kolegijos Verslo fakulteto Turizmo ir viešbučių vadybos trečiakursės Miglės Daunoraitės nuomone, darnusis verslas šiandien jau nebe naujiena, tad verslo strategija įtraukti atsakingo ir darnaus verslo principus tapo būtinybe.  „Manau, kad kiekviena įmonė laukia specialistų, kurie turėtų idėjų skatinti darnaus verslo vystymąsi ir siekį išsaugoti žalią ateitį. Būtent tokį mąstymą Kauno kolegija ir stengiasi palaikyti – skatinti kiekvieną, ne tik studentą, bet ir visą bendruomenę, prisidėti prie darnumo savo aplinkoje bei platesniame kontekste. Tačiau noriu pabrėžti, kad darnumas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų“, –įsitikinusi M. Daunoraitė.