Lankytojams suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos bausmių vykdymo sistemos istorijos raidos etapais, iššūkiais lėmusiais jos kūrimąsi ir vystymąsi. Taip pat buvo pristatyta dabartinė bausmių vykdymo sistemos veikla, supažindinta su pataisos pareigūnų profesiniu rengimu, kvalifikacijos kėlimo galimybėmis bei nuteistųjų asmenų resocializacijos proceso svarba ir jo reikšmingumu. Lankytojams buvo pristatyta savanorystė bausmių vykdymo sistemos institucijose bei kitos veiksmingos asmenų integracijos į visuomenę priemonės.

Organizuotame renginyje ,,Interaktyvi pažintis su Lietuvos bausmių vykdymo sistema“, sulaukta apie 70 svečių ir lankytojų. Atsižvelgiant į dabartinės pandemijos situaciją, renginio vykdymas buvo kitoks nei pernai, tačiau galima pasidžiaugti, kad visų lankytojų ir darbuotojų sąmoningumas viso renginio metu užtikrino sklandžią ir saugią įspūdžių bei įtraukiančios pažinimo patirties eigą.