Pataisos pareigūno vaidmuo nuteistų asmenų resocializacijos procese reikalauja skirtingų specifinių įgūdžių, pataisos pareigūnams sudaromos galimybės nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti turimas ir įgyti naujas, profesinei karjerai būtinas kompetencijas. Ši karjera tiks asmenims, kuriems patinka lankstus darbo grafikas, kelių skirtingų darbo komponentų balansas, įskaitant gebėjimą palaikyti tvarką ir užtikrinti saugumą darbo vietoje bei suteikti psichologinę pagalbą ir palaikymą tiems, kam jos reikia. 
 
Tinkamos profesijos pasirinkimas yra svarbus žingsnis savarankiškos ateities link. Esantiems skirtingų kompetencijų reikalaujančių profesijų pasirinkimo kryžkelėje, svarbu įsivertinti savo asmenines savybes ir sulaukti aplinkos padrąsinimo. Pataisos pareigūno profesija neabejotinai yra drąsi profesija, kuriai gali šių dalykų prireikti. 
 
Susidomėjusiems ir pasiryžusiems - čia laukia įdomūs mokymai, prisidėjimas prie pokyčių, situacijos, motyvuojančios atsiskleisti, ir vieninga misija, kurios įgyvendinimui bus svarbus kiekvieno indėlis. Jeigu manai, kad tai galimybė, kurios ieškai – pradėk kurti savo ateitį jau šiandien ir ryžkis įgyvendinti savo tikslus valstybės tarnyboje.