Kiekvieno asmens individuali patirtis, gyvenimo būdas, savitas požiūris, savybės, formuoja interesus bei atitinkamos profesijos pasirinkimą. Priklausomai nuo įvairių svarbių veiksnių, nemažiau svarbų vaidmenį, sprendžiant profesijos pasirinkimo klausimus, atlieka vertybių išsiaiškinimas. Pavyzdžiui, tokios vertybės kaip pilietiškumas, patriotizmas, pareigos Tėvynei jausmas, susijusios su  valstybingumo pajauta ir pilietinės formos išraiškomis - skatina palaikyti šalies gerovę ir siekti darbo valstybės tarnyboje. Dėl šios priežasties, pasirinkti pataisos pareigūno profesijos kelią, skatina asmeninė motyvacija, meilė Tėvynei ir kilnus noras tarnauti jos labui.
 
Ši profesija moko nepažeidinėti įstatymų, būti sąžiningais, dorais, užtikrinti saugumą visuomenėje ir padėti nuteistiems žmonėms ruoštis naujam gyvenimo etapui. Žinoma, darbas įkalinimo įstaigose – išskirtinis ir reikalaujantis kantrybės, mokėjimo valdyti situacijas, o aplinka yra kitokia negu artima. Tačiau, tarnybos keliami iššūkiai įkvepia pasitikėjimą savimi, mokina realiose situacijose nesibaiminti sunkumų. Todėl, asmenys pasirinkę pataisos pareigūno profesiją, galės didžiuotis prasminga patirtimi įgauta tarnaujant Lietuvos valstybei.