** Egzamino užduotys yra čia.

Chemijos egzamino užduotis išsprendė ir su jumis dalinasi papildomo ugdymo mokyklos „Alfa klasė“ mokytojai Martynas Venckus ir Gluosnė Petraitytė.

Norime akcentuoti, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus.

ATSAKYMAI

I dalis

1. A/C – priklausomai nuo klausimo interpretacijos, kadangi ATP hidrolizės metu energija išsiskiria, tačiau ryšio suardymui (to ko prašo klausimas) energija yra sunaudojama (“Alfa Klasės” mokytojų šio klausimo atsakymai išsiskyrė)
2. C
3. A
4. B
5. A
6. D
7. C
8. A
9. A
10. C
11. B
12. A
13. B
14. A
15. B
16. D
17. C
18. A
19. D
20. B
21. A
22. C
23. D
24. C
25. C
26. B
27. A
28. B
29. A
30. D
 
II dalis
 
1. 3
2. 51
3. pH=11
5.   3
6.   5
7.  18
8.  x = 5, y = 8
 
III dalis
 
1 klausimas
 
1. +3
2. 1-ame sluoksnyje - 2; antrame - 8; trečiame – 15; ketvirtame – 2.
4. Natrio jonai nudažo liepsną geltona spalva
5.
 
 
 
 
2 klausimas

2. Vanduo – silpnas elektrolitas, tad sieros rūgštis pridedama, kad jonai perneštų elektros srovę (t.y. kad sukurtų didesnę krūvininkų koncentraciją, kurie perneštų elektros srovę).

4. Oksidacija.

5. Nes jis yra inertiškas (nereaguos su vandeniu ir sieros rūgštimi) ir laidus elektros srovei.

7. Nes elektrolizės procesui reikia daug elektros.

 

3 klausimas

1.    2

2. 

4. Alkoholių klasei.

6.   2-propanolis

7.

8.

9. 

10. Dviprasmiškas ir klaidinantis klausimas, nes alkoholiai su šarmais nereaguoja. Klausime prašoma remtis neteisinga informacija (Alkoholiai yra silpnosios rūgštys, todėl jie taip pat gali reaguoti su šarmais. Remdamiesi šia informacija…), todėl remiantis šia informacija, spėjama, kad vertintojai tikėjosi tokio atsakymo (?):

4 klausimas

1. Nuo 18.5o C iki 27o C;
2. 48o C;
5. 148.4 g
 
5 klausimas
 
2. Matavimo kolba
3.   1,4g
4. Filtracija
5.
 
6. Uždavinys reikalauja itin preciziškos (tūkstantųjų tikslumu) skaitinės vertės nustatymo iš grafiko, dėl to galimos paklaidos, kurios apsunkina metalo molinės masės radimą, dėl to vienareikšmiškai metalo pasakyti negalima – jis gali būti bet kuris iš pradinių lantanoidų – lantanas, ceris, prazeodimis (IA ir IIA grupių metalai netinka, kadangi jie nėra trivalenčiai). „Alfa klasės“ mokytojų sprendimu, atsakymas:
 
6 klausimas
 
1. 6
2. Kad geriau nusiplautų indai, kadangi fermentai suskaido maisto likučius į tirpesnes medžiagas;
3. Peptidinis ryšys (-(C=O)-(N-H)-)
4.
5. Panašumas – tiek pirminėje, tiek antrinėje struktūroje yra peptidinių ryšių, skirtumas – pirminėje struktūroje nėra vandenilinių ryšių, o antrinėje – yra.
6.  6 mol
 
8.
 

 

 

****

Šiandien abiturientai laikė chemijos brandos egzaminą.

Pagal chemijos egzamino matricą, užduotys sudarytos taip (pateikiamos temos ir jų „svoris“ egzamino metu):

  • Cheminis eksperimentas. Bendrieji cheminiai skaičiavimai – 23-27 proc. taškų;
  • Atominė teorija. Cheminis periodiškumas – 8-12 proc. taškų;
  • Cheminės reakcijos. Cheminių reakcijų greitis ir cheminė pusiausvyra. Rūgštys ir bazės – 33-37 proc. taškų;
  • Organinių junginių sandara, savybės ir taikymas. Gyvybės chemija – 28-32 proc. taškų.

Viso: 100 proc.

Egzamino užduotyje 40 proc. taškų atitinka bendrąjį chemijos kursą, 60 proc. – išplėstinį.

Chemijos egzaminui išlaikyti reikia surinkti bent 16 procentų užduoties taškų.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiais metais vyksta nuo birželio 22 d. iki liepos 21-os dienos.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com