Birželio 29 d. vyko pirmasis stojamasis testas, sukvietęs į Vilniaus technologijų mokymo centro auditoriją būrį norinčių mokytis Java programavimo ir programinės įrangos testavimo. Iki rugpjūčio 12 d. truksiančiame pagrindiniame priėmimo etape yra numatytos dar dvi stojamųjų testų datos, tai yra liepos 20 d. ir rugpjūčio 3 d., į kurias kviečiami vidurinį išsilavinimą turintys ar persikvalifikuoti pageidaujantys asmenys.
 
Priėmimo metu organizuojamų testų turinys – su kompiuterija susijusių bendrų žinių (klausimai anglų kalba), logikos ir programavimo gebėjimų patikrinimas. Pageidaujamą testo datą pasirinkite LAMA BPO sistemoje adresu https://profesinis.lamabpo.lt/. Sėkmingai praėję testą (surinkę 25 proc. maksimalaus balo) bus pakviesti į pokalbį su vienos iš įmonių atstovu. Puikiai pasirodę testo ir pokalbio metu rugpjūčio pradžioje gaus kvietimą pasirašyti sutartį.
Teikdami prašymą galite pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, jei:
  • siekiate įgyti pirmą kvalifikaciją, tai yra esate įgijęs (-usi) tik vidurinį išsilavinimą;
  • šiuo metu esate kitos profesinio mokymo ar aukštosios mokyklos studentas (-ė), siekiantis (-i) įgyti pirmą kvalifikaciją;
  • siekiate persikvalifikuoti, tai yra turite ne daugiau kaip vieną kvalifikaciją, įgytą profesinio mokymo centre arba aukštojoje mokykloje:
  • turite įgijęs dvi kvalifikacijas (pavyzdžiui, bakalauro ir magistro laipsnius), tačiau bent pusę studijų laikotarpio mokėjote už mokslą.
 
Plačiau apie „Akademija.IT“ iniciatyvą rasite adresu http://akademija.it/.