Kai kurie logistikos sistemos elementai - transportavimas, sandėliavimas, informacinės sistemos ir kita jau seniai pripažintos kaip gyvybiškai svarbios verslui. Nuolat augantis iškraunamų, rūšiuojamų, apdirbamų, pakraunamų krovinių skaičius logistikos centruose ir sandėliuose sukelia tam tikrus sunkumus bei problemas paslaugos teikimo kokybei, greičiui, o taip pat ir krovinio pažeidimo tikimybei.

   Šiuolaikinėse tiekimo grandinėse didžioji dalis krovinių tiekiama per logistikos centrų ar sandėlių sistemą, kurioje vyksta krovinių partijų konsolidavimas ar skaidymas, laikinas ar ilgalaikis krovinių saugojimas, krovinių perkrovimas tarp skirtingų transporto priemonių ar įvairių rūšių transporto. Todėl šiandien kaip niekada reikalingi kompetentingi  darbuotojai, kurie būtų įgiję sandėliavimo darbų organizatoriaus profesiją. 

   Baigę sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinę profesinio mokymo programą gebėsite:   organizuoti sandėlio darbą, prižiūrėti saugumo reikalavimų laikymąsi sandėlio teritorijoje, sandėliuoti skirtingų grupių prekes, gamybos žaliavas ir gatavą produkciją, pildyti ir tvarkyti sandėlio apskaitos dokumentaciją, parinkti sandėliavimo įrangą, vykdyti krovos darbus, organizuoti krovos darbų atlikimo mechanizavimą ir automatizavimą, vykdyti ypatingų krovinių priėmimą, išdavimą, sandėliavimą, pakavimą, atlikti ženklinimo darbus, organizuoti pavojingų produktų likvidavimą.

   Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs sandėliavimo darbų organizatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti visų tipų įmonių sandėliuose, taip pat padaliniuose ar skyriuose, kurie vykdo krovinių sandėliavimo, saugojimo funkcijas.

  Sandėliavimo darbų organizatoriaus darbo priemonės: kompiuteris su specialia programine įranga.

   Sandėliavimo darbų organizatoriaus darbo sąlygos: dirbama viduje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga, krovos įrenginiais; darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius drabužius, pirštines, šalmą ir naudoti kitas priemones.

   Sandėliavimo darbų organizatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Jis dirba savarankiškai, vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.