Tikimasi, kad jų įsteigimas padės pritraukti užsienio investuotojų bei leis užtikrinti tinkamą skirtingų transporto rūšių sąveiką Europos transporto koridoriuose. Juk per  Kauną eina tranzitiniai krovinių srautai, mieste daug prekybos bei gamybos įmonių. O kai tiek daug logistikos centrų, tai ekspeditoriaus profesija bus reikalinga visuomet. Nors ir keitėsi profesijų pavadinimai,  neseniai vadinome logistais,  dabar – ekspeditoriais, tačiau mokymosi ir darbo esmė lieka ta pati. Juk  ekspeditoriaus tikslas – organizuoti krovinių judėjimo procesą nuo gamybos iki vartotojo.

 

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, atsižvelgiant į krovinių chemines bei fizines savybes, krovinių pristatymo terminus, užsakovo nurodytas papildomas sąlygas, maršruto sąnaudas, parinkti tinkamiausias transporto rūšis, planuoti bei koordinuoti krovinio judėjimo procesą.

Įgijęs ekspeditoriaus kvalifikaciją mokinys galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybos, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose. Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga; galima konfliktinių situacijų rizika. Ekspeditorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Jis dirba savarankiškai, vykdo jam pavestas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse.

Sėkmingam ekspeditoriaus darbui reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai: bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis, darbas komandoje, problemų sprendimas, pareigų ir atsakomybės suvokimas, iniciatyvumas. Ekspeditoriui ne mažiau svarbios ir asmeninės savybės: atsakingumas, sąžiningumas, kruopštumas, savarankiškumas, pareigingumas.

Sėkmingai išlaikius baigiamuosius egzaminus suteikiama  ekspeditoriaus profesinė  kvalifikacija.

Baigus ekspeditoriaus mokymo programą, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Sudomino?

Prisijunk!