Turintys pradinį išsilavinimą gali mokytis: floristo, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, kambarių tvarkytojo, virėjo specialybių. 

Nemokamas apgyvendinimas ir maitinimas.

Turintys pagrindinį išsilavinimą gali mokytis: dažytojo – tinkuotojo padėjėjo, medienos apdirbėjo – dailidės padėjėjo specialybių.

Aprūpinama bendrabučiu, mokama stipendija.

Turintys vidurinį išsilavinimą gali mokytis: automobilių mechaniko, svečių aptarnavimo darbuotojo, staliaus, suvirintojo specialybių.

Aprūpinama bendrabučiu, mokama stipendija.

Siekiantys įgyti antrą kvalifikaciją gali mokytis:

su pradiniu išsilavinimu: medienos apdirbėjo padėjėjo, dažytojo – tinkuotojo padėjėjo, kambarių tvarkytojo, virėjo;

su pagrindiniu išsilavinimu: dažytojo – tinkuotojo padėjėjo, medienos apdirbėjo – dailidės padėjėjo;

su viduriniu išsilavinimu: automobilių mechaniko, svečių aptarnavimo darbuotojo, suvirintojo specialybių.

Aprūpinama bendrabučiu.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, besimokantys I ir II gimnazijos klasėse, gali mokytis pasirinkę modulį: bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa).

               Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje

Turintys vidurinį išsilavinimą gali mokytis: apskaitininko, multimedijos paslaugų teikėjo, elektriko specialybių (mokymosi trukmė 1 metai);

žirgininkystės ūkio gamybos verslo darbuotojo, žirgininkystės darbuotojo specialybių (mokymosi trukmė 2 metai).

Aprūpinama bendrabučiu, mokama stipendija.

Turintys pagrindinį išsilavinimą, gimnazijos skyriuje įgyjant vidurinį išsilavinimą, gali mokytis: automobilių mechaniko, virėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybių (mokymosi trukmė 3 metai).

Aprūpinama bendrabučiu, mokama stipendija.

               Daugiau informacijos www.rtvmc.lt