Kaip taip atsitiko, kad turėdama bakalauro diplomą rankose ryžotės persikvalifikuoti ir tam pasirinkote profesinį mokymą?
 
Susidūriau su dažna jaunam žmogui iškylančia problema – apniko abejonės, ar pasirinktas profesinis kelias ištikro yra tinkamas man. Ilgai galvojau apie tai ir svarsčiau keletą pasirinkimų: arba sukandus dantis įgyti darbinės patirties turimam išsilavinimui artimoje srityje, arba radikaliai keisti profesinę kryptį. Natūralu, kad keturis metus jau paaukojęs mokslams ir planuodamas keisti profesinę kryptį ieškai, kaip tai padaryti per kuo trumpesnį laiką. Taigi po ilgų svarstymų visgi pasirinkau vizualinės reklamos gamybos mokymo programą Vilniaus technologijų  mokymo centre. Šis pasirinkimas man atvėrė akis.
 
Minite, kad atsivėrė akys. Ką atradote?
 
Įvardyčiau keletų dalykų. Pirmiausia, labai savimi didžiuojuosi, kad išdrįsau pakeisti profesiją. Tai man leido geriau pažinti save, pagaliau atradau veiklos sritį, kuri mane džiugina ir iš tikrųjų domina. Padariusi lemtingą sprendimą supratau – tai gali būti mano kelias. Įsitikinau tuo, ką, regis, jaučiau seniai, – mane visuomet traukė vizualinė veiklos pusė, kūrybinis procesas. Gailiuosi tik dėl vieno, kad anksčiau to nepastebėjau. 
 
Kas mokantis Vilniaus technologijų mokymo centre jums pasirodė vertingiausia?
 
Šios studijos man suteikė naujos gyvenimo kokybės, kadangi mokslai buvo ypač efektyvūs. Apsidžiaugiau, kiek daug praktikos yra šiose studijose. Suprantu, kad teoriniai dalykai taip pat yra labai svarbūs, ir jų studijų metu buvo, tačiau vertingiausios yra praktinės žinios. Būtent praktinių užsiėmimų metu teorinius specialybės aspektus įsisavinome šimtą kartų greičiau ir efektyviau.
 
Taip pat, manau, kad neatsiejamas studijų privalumas yra motyvuojanti aplinka: nuolat tobulėti skatinantys pedagogai, įdomios praktinės veiklos. Aš ir pati su dideliu ūpu įsitraukiau į mokymąsi, noriai atlikau praktines užduotis, jaučiau didelę motyvaciją. Nuo pastarosios, matyt, ir priklauso mokymosi sėkmė. Manau, jog labai svarbu žinoti, ar tai – tikrai tavo vieta. Man šiuo požiūriu pasisekė.