Viena iš įdomiausių mano patirčių – galimybė įsitraukti į studentų mokslinę veiklą laisvu nuo studijų laiku. Taigi šiais mokslo metais laimėjęs Lietuvos mokslo tarybos projektą „Viešųjų erdvių pritaikymas vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiams“ nuo spalio pradžios iki balandžio pabaigos po paskaitų pasinerdavau į mokslinę veiklą. Mano darbo tikslas buvo atskleisti viešosios erdvės – Kauno Nemuno salos – pritaikymą bendruomenės (paslaugos vartotojų) laisvalaikio ir sveikatingumo poreikiams tenkinti.

Projekto darbų ėmiausi susidaręs aiškų veiklų įgyvendinimo grafiką. Kokie bus pagrindiniai mano darbo skyriai, nuo ko pradėsiu, ką turėsiu padaryti tam tikrais etapais – visa tai labai palengvino rašant darbą ir mažino stresą. Supratau, kaip svarbu tinkamai planuoti laiką. Užduotis stengiausi atlikti laiku, todėl pakankamai dėmesio galėjau skirti visoms rašomo darbo dalims: vis grįždavau prie jau parašyto teksto, jį skaičiau iš naujo, gilinausi ir redagavau.

Labai pagelbėjo ir naudingos konsultacijas su darbo vadove prof. dr. Biruta Švagždiene. Jos padėdavo susikaupti ties esminiais darbo klausimais, nenuklysti nuo temos, tinkamai pasirinkti taikomus metodus. Sunkiausia buvo rašyti teorinę darbo dalį. Pirmiausia turėjau daug skaityti, pasirinkti projekto temą ir jo tikslus atitinkančią literatūrą. Vėliau teko šią medžiagą sisteminti, aiškiai ir koncentruotai pateikti.

Sudėtingiausia buvo teorinę dalį sieti su empirine, kad darbas būtų vientisas. Išmokau naujų tyrimo metodų, kuriuos buvo įdomu taikyti savo darbe. Siekdamas atskleisti viešosios erdvės Kauno Nemuno salos pritaikymą bendruomenės laisvalaikio ir sveikatingumo poreikiams tenkinti, taikiau kokybinį tyrimą. Tai parodo, kaip žmonės suvokia bei aiškina pasaulį ir kaip individualiai kuriamos prasmės lemia jų elgesį.

Projekto metu labiau įsigilinau į akademinio darbo struktūrą. Nemažai pastangų teko įdėti ir rašant išvadas: gautus rezultatus reikėjo paaiškinti remiantis darbe aprašytomis teorijomis, viską susieti į bendrą visumą, atsakyti į tyrime keliamus klausimus ir juos pagrįsti gautais rezultatais.

Tyrimo rezultatai atskleidė dalyvių nuomonę, kaip galėtų keistis, tobulėti Kauno Nemuno salos infrastruktūra laisvalaikio, sveikatinimo poreikiams tenkinti. Nemuno sala – ypatingas žmogaus ir gamtos kūrinys. Tai viena gražiausių Kauno vietų, pritraukianti daugybę žmonių, kurie čia atvyksta papramogauti, pailsėti, turiningai praleisti laisvalaikį. Dalyvių nuomone, tik bendradarbiaujant ir bendraujant tarpusavyje galima realizuoti bendruomenės poreikius. Tvarkant ir gerinant viešąsias erdves pirmiausia reikėtų vadovautis lygybės principu, kad ta pačia aplinka ir jos produktais galėtų naudotis visos žmonių grupės. Pasak tyrimo dalyvių, tokios rekreacinės, sveikatinimo, poilsio zonos labiau pritrauktų bendruomenę bei miesto svečius leisti laiką gamtos, kuri labai svarbi sveikatai, prieglobstyje.

Taigi šis projektas man buvo itin naudingas, nes pasisėmiau ne tik akademinės, bet ir visuomeninės bei kultūrinės patirties.

O būsimiesiems studentams, kurie svajoja apie įdomias studijas ir naudingus potyrius, patariu rinktis šiuolaikišką Sporto ir turizmo vadybos studijų programą Lietuvos sporto universitete.