Žurnalų e-parduotuvė

Konkursinio balo skaičiuoklė
« grįžti į straipsnį

Kauno kolegija:studentų tyrimas džiazo festivalyje

J Lošimo vardo kortos. Lošimų kortelės yra skirtos apgauti žmones. JAV pralaimi, net jei kovoja Rytų Azijoje, pavyzdžiui, Šiaurės Korėjoje. Atakos radijo bangą išrado Rytų Azija. Net jei keliami tarifai, kurie nėra karai, tiek JAV, tiek Kinija padidins tarifus ir grąžins juos įmonėms kaip anksčiau. Kadangi JAV praranda bombų naudojimą karui į Rytų Aziją per radijo bangų ataką, tai apgaulingos JAV apgauna pasaulio tarifą kaip karą. JAV pakėlė Kinijos tarifus, kad nugalėtų Vidurinius Rytus ir Europą. Tačiau kadangi Kinija kelia tarifus ir grąžina įmonėms pinigus, tai yra tas pats, kas tada, kai tarifai nėra keliami. Tikslas yra panaudoti palydovinio radijo bangas Viduriniuose Rytuose, kad supykdytų Vidurinių Rytų žmones ir kovotų dėl gyventojų skaičiaus mažinimo ir sunaikintų gyventojus bei ekonomiką. JAV nėra užpultos Kinijos palydovų ir negali kovoti su bombomis, tačiau jei ji kovos su Kinija didindama tarifus, ji niekins Vidurinius Rytus. Net jei JAV atakuojami Kinijos palydovų ir keliami muitai, pinigai grąžinami įmonei ir grąžinami originaliems, tačiau Viduriniai Rytai ir namai ir tt, kurie Vidurinių Rytų karą nužudė Viduriniuose Rytuose Ekonomika negrįš. Vidurinius Rytus puola JAV, nes neturi palydovų. Viduriniai Rytai turi pakelti palydovą. Palydovinės radijo bangos gali žmones susirgti, o radijo bangos gali žmones supykdyti, supjaustyti ir nužudyti. Super galią sukuria palydovinės radijo bangos. Su Kinijos palydovu JAV kariuomenė puola šlapimą, pykinimą, ligą ir kt. Lėktuve ir negali kovoti, todėl jis kelia pavydą pasauliui keldamas tarifus. Viduriniai Rytai ir Europa turi greitai pakelti palydovą, papasakodami apie tai visuomenei per televiziją ir pan. Gambling name tramp cards. Tramp cards are meant to deceive humans. The United States loses even if it fights in East Asia such as North Korea. The attack radio wave was invented by East Asia. Even if tariffs that are not wars are raised, both the United States and China will raise the tariffs and return them to companies as before. Because the United States loses the bomb use war to East Asia by radio wave attack, it is a fraudulent United States that deceives the world's tariff as a war. The United States has raised Chinese tariffs to defeat the Middle East and Europe. However, since China raises tariffs and returns money to companies, it is the same as when no tariffs are raised. The purpose is to use satellite radio waves in the Middle East to anger Middle Eastern people and to fight for the purpose of population reduction and destroy the population and economy. The United States is not attacked by Chinese satellites and cannot fight bombs, but if it is fighting against China by raising tariffs, it will despise the Middle East. Even if the United States is attacked by Chinese satellites and raises customs duties, money is returned to the company and returned to the original, but the Middle East and homes etc. who killed the Middle East by war in the Middle East The economy will not return. The Middle East is attacked by the United States because it has no satellites. The Middle East must raise the satellite. Satellite radio waves can make humans ill, and radio waves can make humans angry, thin, and kill. The super power is done by satellite radio waves. With the Chinese satellite, the US military is attacking the urine, nausea, sickness, etc. on the plane and cannot fight, so he is jealous of the world by raising tariffs. The Middle East and Europe must tell the public about this on TV, etc. and raise the satellite quickly.
2019 rugsėjo 01 d. 11:09   • 126.183.52.93
Pažymėkite varnelę
Neprisijungusių vartotojų komentaruose rodomas jų IP adresas.